תנאי שימוש באתר

תנאי תחרות

השימוש שלך באתר bmore.com ("האתר") ובשירותים שלנו, כולל הזמנות טלפוניות, כל הרכישות והפניות, מאת B.More נשלט על ידי המדיניות, התנאים והתנאים המפורטים להלן. אנא קרא בעיון את המידע הבא. על ידי שימוש באתר זה או הגשת הזמנה למוצרים או שירותים, אתה מצביע על הסכמתך להסכמה להיות כפופה לתנאים ולהגבלות המפורטים להלן באופן אישי או כסוכן עבור כל גורם עסקי שאתה מייצג. המונח "לקוח" אומר שאתה או הגורם העסקי שאתה מזמין עבורו מוצרים או שירותים. אם אינך מסכים לתנאים ולהגבלות אלה, אנא אל תשתמש באתר זה ואסור לשלוח הזמנות למוצרים או שירותים. התנאים וההגבלות המפורסמים באתר זה, לרבות מדיניות האחריות, הינם מידע ציבורי ועליו לעמוד על ידי כל מי שעוסק בעסק עם B.More אלא אם כן יש חוזה כתוב שנחתם על ידי קצין חברת B.More.