השירותים שלנו

ייעוץ לעסקים

ייעוץ לעסקים

לכל ארגון תפיסות עולם ודרכי פעולה שונים. לכן, חייבים להתאים את המערך המקצועי, דרכי השיווק, והמבנה הארגוני כך שילך בקנה אחד עם רצונות הארגון ואוכלוסיית היעד שלו.

תהליכי ייעוץ מותאמים אישית לכל ארגון ובהתאם לצרכי המערכת. הייעוץ מאופיין בצורת עבודה מיוחדת שמקנה יכולת זיהוי צרכים ופתרונות כשיטה.

 

אבחון וניתוח

אבחון וניתוח המצב הקיים בעסק, בהיבטיו השונים ביחס לאנשים עם מוגבלות, על ידי כלי מדידה איכותני ייחודי בארץ.

יכולים לכלול ראיונות עם עובדים, סקרים לאנשי המערכת ומחוץ, בחינה של יתרונות, חסרונות, איומים והזדמנויות על פי מודל SWOT, בדיקה וניתוח נתונים ומידע רלוונטי. סיור מוחות מונחה להעלאת רעיונות ודברים על ידי המחלקות הרלוונטיות, סקירת פעולות שבוצעו עד היום ובדיקת התאמתם.

 

בניית תוכנית פעולה

בניית תוכנית פעולה מותאמת לכל היבט ורובד בעסק

הצעות מעשיות ואופרטיביות לטיפול ממוקד בנושא. הטיפול והוצאה לפועל של המסקנות יבוצע על ידי צוות הארגון או גורם חוץ.

 

ליווי והטמעה של תוכנית הפעולה

מקצועי – מחשבה על פיתוח רעיונות והתאמה לאוכלוסייה תוך יצירת סיור מוחות משותף ומסודר.

שיווקי – בהתאם לצורך, דרכים רבות לשיווק, איפה להשקיע

ארגוני – מבנה ארגוני, תהליכי עבודה, התייעלות

פיתוח ארגוני, גיבוש בהטמעת תרבות ארגונית, שינויים ארגוניים

כלכלי – גיוס כספים, התנהלות, ניהול כספים

סדנאות

סדנאות

מטרת הסדנאות הן הרחבת תודעה עסקית להיצע השירותים והמוצרים עבור אנשים עם מוגבלות תוך שיפור מתן השירות הקיים עבור הלקוחות עם מוגבלות. לצד שימור עובדים עם מוגבלות קיימת ועם מוגבלות מתפתחת במהלך תקופת ההעסקה.

 

סדנאות חווית לקוח (חדשנות)

- סדנת שיפור מתן שירות לקוחות עבור אנשים עם מוגבלות.

- סדנת פיתוח עסקי של שירותים ומוצרים עבור אנשים עם מוגבלות.

סדנאות לעסקים בתחום העסקה של אנשים עם מוגבלויות

- סדנת גיבוש פתרונות לדילמות ניהוליות בתחום העסקה של עובד עם מוגבלות.

פורום עסקים ישראלי לקידום אנשים עם מוגבלות

רשת ארצית לעסקים התומכים בשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה.

רשת ישראלית זו היא חלק מרשת בינלאומית בה חברים עסקים בולטים מכל העולם.