אנשים עם מוגבלות בישראל:  אוכלוסייה, תעסוקה ועוני – נתונים מנהליים

אנשים עם מוגבלות בישראל: אוכלוסייה, תעסוקה ועוני – נתונים מנהליים

April 06,2020

בשנים האחרונות הולך ומתגבר מקומם של אנשים עם מוגבלות בשיח הציבורי בארץ ובעולם. לא עוד קבוצת אוכלוסייה מודרת ומופלה לרעה, כי אם אנשים הזכאים לשוויון זכויות והזדמנויות מלא, ואשר מסוגלים לתרום לחברה ולעולם העבודה כעמיתיהם שאינם מוגבלים.

https://www.btl.gov.il/Publications/research/Documents/mechkar_129.pdf

אופיר פינטו, נטליה גיטלסון, אורן הלר, מירי אנדבלד, רבקה פריאור, דניאל גוטליב