דבר העורכים: תעסוקת אנשים עם מוגבלות – בין חזון למציאות

דבר העורכים: תעסוקת אנשים עם מוגבלות – בין חזון למציאות

April 06,2020

העבודה היא זירת התרחשות מרכזית בחיי האדם ויסוד מארגן בשגרת יומו. מעבר למשמעותה הכלכלית, האדם מבלה בעבודה שעות ארוכות, לומד מיומנויות מקצועיות ובין אישיות, קושר קשרים חברתיים, מממש את מטרותיו וחווה תחושת שייכות לקהילה שהוא חי בה. לכן הזכות לעבוד ולהתפרנס בכבוד נחשבת אחת מזכויות האדם הבסיסיות; כאשר אין אדם עובד או, לחילופין, מועסק בתנאי ניצול, נפגע לא רק חוסנו הכלכלי, אלא גם כבודו כאדם. זה נכון שבעתיים לאנשים מקבוצות מוחלשות ומודרות בכלל ולאנשים עם מוגבלות בפרט. 

https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitahon102/Documents/110-editors.pdf

אמיר טל, נצן אלמוג ורחל גלי צינמון