שילוב אנשים עם מוגבלות במקום העבודה המדריך המלא למעסיק

שילוב אנשים עם מוגבלות במקום העבודה המדריך המלא למעסיק

April 06,2020

התכנים המופיעים במדריך זה נועדו לספק מידע כללי ואינם מהווים עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם גורם מוסמך

https://employment.molsa.gov.il/Publications/Publications/DocLib/disabilityemploymentguide2017.pdf

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה בשיתוף עם ג'וינט ישראל-תבת