כנס המשאב האנושי במיזוגים ורכישות

כנס המשאב האנושי במיזוגים ורכישות

April 05,2020

חברות רבות בשוק המקומי והגלובלי בוחרות במיזוגים ורכישות מסיבות אסטרטגיות מגוונות, הגדלת נתח השוק, חבירה למתחרים, ניכוס טכנולוגיה או הון אנושי ועוד. תיהיה הסיבה אשר תיהיה, ההשפעות על הארגונים, הרוכש והנרכש מורכבות ומשמעותיות. 

http://www.hrus.co.il/mergers-and-acquisitions/

פורטל משאבי האנוש HRus

מרכז סינרגיה

כנס המשאב האנושי במיזוגים ורכישות