תקשורת ומדיה

אנשים עם מוגבלות בישראל: אוכלוסייה, תעסוקה ועוני – נתונים מנהליים

April 06,2020

בשנים האחרונות הולך ומתגבר מקומם של אנשים עם מוגבלות בשיח הציבורי בארץ ובעולם. לא עוד קבוצת אוכלוסייה מודרת ומופלה לרעה, כי אם אנשים הזכאים לשוויון זכויות והזדמנויות מלא, ואשר מסוגלים לתרום לחברה ו...

קרא עוד

מעסיקים של עובדים עם מוגבלות בישראל: עמדות, אתגרים וצרכים

April 06,2020

אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות מאופיינת בשיעורי תעסוקה נמוכים, הנובעים מחסמים רבים, ובהם עמדות שליליות וחששות של מעסיקים. מאמר זה יעסוק בעמדותיהם של מעסיקים בנוגע לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, תוך ...

קרא עוד

דבר העורכים: תעסוקת אנשים עם מוגבלות – בין חזון למציאות

April 06,2020

העבודה היא זירת התרחשות מרכזית בחיי האדם ויסוד מארגן בשגרת יומו. מעבר למשמעותה הכלכלית, האדם מבלה בעבודה שעות ארוכות, לומד מיומנויות מקצועיות ובין אישיות, קושר קשרים חברתיים, מממש את מטרותיו וחווה ...

קרא עוד